Verklaring omtrent Privacy

Laatst bijgewerkt: 23-08-2021

Het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Daarom worden deze ook met alle zorgvuldigheid verwerkt, bewaard en geraadpleegd. Deze verklaring geeft u inzicht in het doel van de gegevensverzameling en de wijze waarop ze vastgelegd worden. 

Waarom verzameling van persoonsgegevens?

Kortweg dient de verzameling van persoonsgegeven twee doelen.

Ten eerste: Om een inschrijving op een cursus of lezing mogelijk te maken. 

Ten tweede: Om u te informeren over het aanbod van cursussen en lezingen.

Als u zich wilt inschrijven op een cursus of lezing dan wordt u verzocht de volgende persoonsgegevens ter beschikking te stellen:

  • Voor- en achternaam;
  • Woonadres voorzien van postcode;
  • Optioneel: telefoonnummer thuis en/of mobiel;
  • E-mailadres.

Deze persoonsgegevens zijn bij de inschrijving op een cursus of lezing nodig om de volgende redenen:

  • U te informeren over plaatsing;
  • Het toesturen van cursusmaterialen;
  • U te informeren over eventuele wijzigingen.

De informatie over het aanbod van cursussen en lezingen kunt u vinden op deze website. In aanvulling daarop krijgt u per e-mail, informatie over het cursusprogramma voor een nieuw seizoen. Voor deze mailcampagnes maak ik gebruik van de provider Mailchimp. Daarbij maak ik uitsluitend gebruik van systeemnoodzakelijke cookies.

De rechtsgrond voor het verzamelen van persoonsgegevens

De enige rechtsgrond voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst. Onder overeenkomst wordt verstaan uw inschrijving op een cursus of lezing, uw betaling daarvoor en voor mij daaruit voorvloeiende verplichting tot het geven van deze cursus of lezing. 

Wijze van gegevensverzameling 

De betreffende persoonsgegevens worden via het inschrijfformulier voor cursussen verzameld. Dit formulier is te vinden op website www.janvandergiessen.nl/inschrijven en contact. De website maakt gebruik van WordPress een content management system. WordPressvoldoet aan de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De hosting van de website gebeurt door mijndomijn volgens regels die voldoen aan de AVG. De website maakt geen gebruik van cookies anders dan die voor bescherming van de website en de bezoekers ervan. Cookies die gericht zijn op het verzamelen van gegevens en het maken van analyses zijn niet aangebracht. 

Gegevensopslag

De vereiste maatregelen zijn genomen om de overgedragen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. De gegevens zijn ondergebracht in een offline Excel bestand. De e-mailadressen voor mailcampagnes worden opgeslagen bij Mailchimp. De geadresseerden kunnen te allen tijde via de ontvangen mail zich uitschrijven voor volgende berichten.

De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld en dus niet worden verkocht, verhuurd of anderszins aan commerciƫle partijen worden overgedragen. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om aan het doel van de gegevensverzameling te kunnen voldoen. Als een betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt, dan worden de persoonsgegevens direct verwijderd.

Uw verdere rechten

U heeft recht op inzage, correctie en beperking van uw persoonsgegevens. Op verzoek worden uw persoonsgegevens uit alle bestanden verwijderd. In alle gevallen kunt u een e-mail sturen naar info@janvandergiessen.nl