Inleiding

Château de Bourdeilles, Frankrijk

Cursusserie

Aangeboden wordt een unieke serie cursussen op het gebied van Kunst – en Cultuurgeschiedenis. De serie begint met de vroege Middeleeuwen vanaf omstreeks 400 CE en loopt door tot en met het Modernisme; zo ongeveer tot 1970. Het unieke van de cursusreeks uit zich in de integrale aanpak van alle aspecten die met geschiedenis, kunst en cultuur in Europa te maken hebben. Deelname vereist geen speciale voorkennis behalve een goede algemene ontwikkeling en natuurlijk een grote belangstelling voor geschiedenis, de beeldende kunsten, muziek, architectuur, filosofie en literatuur.
In zijn geheel bestaat de cursus nu uit zeven delen die allemaal in 7 lessen van twee uur zijn onderverdeeld. Elk cursusdeel begint met een historisch overzicht oftewel een les in Europese geschiedenis gevolgd door een les in cultuurgeschiedenis van de behandelde periode. Daarna gaan we een reis maken door Europa zodat we een goed inzicht krijgen van de kunst – en cultuurontwikkeling in de verschillende landen van Europa. De landenreis eindigt in elk cursusdeel altijd in les 7 bij België en Nederland.
Elk cursusdeel kan afzonderlijk gevolgd worden maar het is natuurlijk het meest logisch om alle cursusdelen in de chronologische volgorde te volgen.
De gebruikte lesmethodiek is die van een hoorcollege met gelegenheid tot het stellen van vragen. Heel veel aandacht is besteed aan de audiovisuele ondersteuning van de lessen. Elke les wordt door een groot aantal illustraties verduidelijkt. Bij een aantal sleutelstukken uit de kunst- en architectuurgeschiedenis wordt wat langer stilgestaan en dan luisteren we  naar daarbij passende muziek. Na elke les krijgen de deelnemers een uitgebreide syllabus met daarin de tekst voor thuisstudie en referenties naar de oorsprong van de afbeeldingen, de beluisterde muziek en de door mij gebruikte bronnen.

Lezingen

De lezingen die aangeboden worden zijn verdeeld in verschillende categorieën. Ze bieden allemaal een verdieping van de specifieke stof uit de cursussen en kunnen separaat daarvan gevolgd worden. De lezingen zijn in vier series verdeeld. De series gaan over cultuursteden, ideeëngeschiedenis, kunststromingen en geestesstromingen.

Een bijzonder perspectief

Er zijn verschillende redenen waarom de cursusserie zo bijzonder is.
Ten eerste is dat het historisch perspectief waarin de cultuur wordt geplaatst. Alles heeft een relatie met de tijd waarin  de gebeurtenissen plaats vinden. Beeldende kunst, muziek, architectuur, literatuur en architectuur zijn onderling met elkaar verbonden maar ook met de historische gebeurtenissen die plaats vinden. Dat perspectief wordt in de cursus heel duidelijk. Verder is de kunst sterk beïnvloed door religie en ook dat aspect wordt duidelijk neergezet. De cursussen zijn ook duidelijk internationaal van opzet. Zo neutraal als mogelijk wordt het grote beeld geschetst van de kunst – en cultuur ontwikkeling in de westerse landen. Daarbij worden invloeden die het gevolg zijn van nationalisme, mythevorming en het bewust negeren van groepen, kritisch aan de orde gesteld.